10 лютого – зустріч з Ігорем Гиричем

Ігор Гирич

«Історичні причини
наших поразок і перемог»

Книжка «Історичні причини наших поразок і перемог» – це авторський погляд на історію.
Попередньо планувалось, що його сформулює відомий український історик Ярослав Дашкевич, однак його смерть завадила реалізації задуму. Відтак, автором став учень Дашкевича Ігор Гирич.

«В цій книжці викладено 15-20 ключових вузлів батога, який б’є нашу націю. Мета була написати її з точки зору українськості. Я намагався вибрати ключові моменти з історії України, котрі найбільше вплинули на наше сьогодення», – охарактеризував свою книжку Ігор Гирич.

Значну увагу в книзі присвячено проблемі формування нашої спільної історичної пам’яті, без якої, переконаний автор, неможливе існування нації. Завдання книги полягає в тому, щоб віднайти серед тисяч подій минулого такі, які стали переломними для нашої держави.
Автор книги Ігор Гирич виділив фабулу книги і розповів, що хоча вона й розпочинається від часів Русі-України, але основний акцент зроблено на XIX- поч. XX століття. Також досліджуються такі періоди як польсько-литовський, Козаччина. Значну увагу приділено історичній термінології, статусу мови та значущості мовно-етнічного компоненту.
Роблячи висновки, Гирич зазначає, що ми занадто часто себе жалієм і недооцінюємо у той час, коли сама поява на карті світу незалежної держави Україна – диво, адже на час нашого становлення міста не були українськими, більше того, між міською та сільською Українами точилася запекла боротьба. Війна ж за творення нації, на думку історика, триває до сьогоднішніх днів.

Книга видана за підтримки Зарваницької ініціативи, яка виникла у травні 2010 року, коли близько ста громадських активістів Західної України зібралися в Зарваниці, аби скоординувати свою діяльність в сучасних реаліях і запропонувати українцям власне бачення виходу країни з кризи, насамперед кризи духовної та світоглядної.
Зарваницька група взяла на себе зобов’язання розповсюдити книжку в школах спершу Галичини, а потім і цілої України.

Інформація про автора:
Ігор Гирич – історик, завідувач відділу Джерел з історії України XIX – поч. XX ст. Інституту української археографії та джерело-знавства ім. М. Грушевського НАНУ. Коло наукових інтересів: істо-ріографія, інтелектуальна історія XIX – XX ст, джерелознавство, біографістика (досліджує М. Грушевського і В. Липинського – секретар видань їхньої повної творчої спадщини та інших діячів українського
руху, у тому числі, Я. Дашкевича), епістолографія, історична топографія, історична шкільна освіта, києвознавство, історія культури. Був головним редактором газети “Старожитності”, заступником головних редакторів журналів “Пам’ятки України”, “Український історик”, “Молода нація”, “Історія в школах України”.
Автор близько 350 публікацій, редактор і упорядник близько 100 книг (збірників документів, журналів, статей, підручників тощо). Дійсний член НТШ у Львові, чл.-кор. УВАН у США.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *